Spotkanie z żywą historią – projekt filmowy

SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ

Chcielibyśmy stworzyć projekt, który angażowałby zamieszkałych w województwie wielkopolskim kombatantów, więźniów politycznych oraz osoby represjonowane. Realizowany byłby on pod nazwą Spotkanie z żywą historią.

Niezmiernie ważne jest aby utrwalać i zachowywać dla kolejnych pokoleń świadectwa uczestników wydarzeń historycznych w Polsce i na Świecie. Sposób edukacji postępuje wraz technologicznym prądem. Wobec tak dynamicznego procesu nie można pozostać obojętnym. Spowoduje to zbyt duży dystans i różnice między edukacją w Polsce i na świecie. Młodzież chętniej sięga po film niż książkę dlatego format filmowy uważamy za bardziej interesujący dla młodego pokolenia.

 

“Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”

W pierwszym etapie

Bazując na życiorysach, osobistych historiach wspierając je fotografiami i retrospekcjami, które odegraliby członkowie grup rekonstrukcyjnych chcielibyśmy stworzyć multimedialną bibliotekę filmów ze wskazanymi wyżej osobami. Filmy te chcemy umieścić w ogólnodostępnej bibliotece na stronie internetowej naszej fundacji oraz w serwisie Youtube (możliwe będzie udostępnienie filmu na innych witrynach).

Pierwszy etap planujemy zrealizować w okresie od 3 grudnia 2018 do 30 sierpnia 2019 roku.

W tym czasie chcielibyśmy zaprosić do współpracy między innymi wspomniane wcześniej Grupy Rekonstrukcji Historycznych. Dysponują one umundurowaniem z okresu 1939 – 1991 (Ludowe Wojsko Polskie, armia sowiecka, armia III Rzeszy, a także charakterystyczne dla powstańców i jednostek konspiracyjnych mieszane części umundurowania). W celu poszerzenia lokalnych środowisk chcielibyśmy skorzystać z pomocy np. orkiestr dętych by wspólnie z nimi nagrać ścieżki dźwiękowe oraz melodie inspirowane muzyką z okresu II Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej, Zimnej Wojny oraz Okresu Transformacji Ustrojowej w Polsce.

Wynikiem prac pierwszego etapu będzie seria minimum 10 filmów o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut każdy, czyli łącznie około 300 minut materiału filmowego.

W drugim etapie

Po zakończeniu nagrań i postprodukcji chcielibyśmy zaaranżować serię spotkań z młodzieżą klas VI-VIII Szkół Podstawowych oraz szkół średnich. Wówczas prezentowane byłby przedmiotowe filmy (jeden film na jedno spotkanie). W ten sposób chcemy stworzyć warunki do dyskusji z młodzieżą na temat najnowszej historii Polski, której ostatni bohaterowie mogą przekazać niczym niezniekształcone własne doświadczenia, wspomnienia i historię z omawianego okresu. Jest to o tyle istotne iż jako ostatni mamy możliwość “zatrzymać w czasie” prawdziwe historie i życiorysy.

Drugi etap projektu przewidujemy na okres od 01.09.2019 do 30.11.2019 roku. Po tym czasie oczywiście projekt będzie ogólnodostępny, a jeśli zauważymy zainteresowanie placówek szkolnych naszym przedsięwzięciem to będziemy chcieli je kontynuować.

W opisany wyżej projekt ze swojej strony chcemy włożyć przede wszystkim nasze zaangażowanie i czas. Sami nie dysponujemy możliwościami finansowymi na realizację tego projektu dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy kosztorys, w oparciu o obecne ceny rynkowe sprzętu filmowego. Aby w pełni zrealizować projekt potrzebujemy 10 000 zł. Z tych pieniędzy zostanie sfinansowany sprzęt filmowy oraz pokryte koszty transportu i udziału bohaterów filmów.

Uzyskany sprzęt po zrealizowaniu projektu Spotkanie z żywą historią zostanie wykorzystany do programu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz programu prewencyjnego skierowanego dla osób w podeszłym wieku.

Jeśli by się udało to chcielibyśmy uzyskać wsparcie finansowe z innych źródeł m.in. samorządy lokalne. Większe możliwości finansowe poszerzają możliwości techniczne i organizacyjne co oczywiście pozytywnie wpłynie na projekt.

Zaangażowanie w ten sposób Bohaterów naszej ojczystej historii, a także lokalnego środowiska pozwoli na poszerzenie świadomości wydarzeń jakie miały miejsca na terenie Polski. Także zmobilizuje młodzież do poszukiwania w sobie wartości jakimi dawniej się kierowano. Zaznaczyć należy, że patriotyzm sam w sobie jest cechą wyjątkową. Częstokroć wielu młodych ludzi patriotyzm kojarzy jedynie z wywieszaniem ojczystej flagi oraz kibicowaniem

 drużynom narodowym. Chcemy by patriotyzm kojarzył się przede wszystkim ze wsparciem Bohaterów, którzy coraz częściej są anonimowi w środowiskach lokalnych, a swoje życiorysy przekazują jedynie rodzinom.

W przyszłości bazując na wspomnianym wyżej projekcie, po uzyskaniu odpowiedniego rozgłosu pozwoliłoby nam to na stworzenie zbiórki publicznej w formie rzeczowej i pieniężnej, którą moglibyśmy wesprzeć bohaterów naszych artykułów.

Podsumowując, Spotkanie z żywą historią to sposób aby zachować pamięć o Tych, którzy są już w podeszłym wieku, a ta żywa, prawdziwa historia powoli odchodzi razem z Nimi.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy poprzez osobisty udział oraz udzielenie rad co do samej realizacji.

Pozyskanie wspomnianych środków jest kluczową kwestią co do rozpoczęcia realizacji projektu. Oczywiście, jeśli w tej sprawie nie uzyskamy wsparcia finansowego to nie rezygnujemy z projektu tylko szukamy innych możliwości.

Jeśli Państwo wyrazicie chęć współpracy z nami, proszę o kontakt  telefoniczny lub mailowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje co do formatu realizacji oraz poszerzenia projektu.

WESPRZYJ PROJEKT
82 1090 1160 0000 0001 3737 5937 
“Wpłata na cele statutowe – projekt filmowy” 
Santander Bank Polska S.A.

Fundacja Mundurowych – Służymy Pomocą 
ul. Kościuszki 13 lok 2
63-100 Śrem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.