Spotkanie z żywą historią

Chcielibyśmy stworzyć projekt, który angażowałby zamieszkałych w województwie wielkopolskim kombatantów, więźniów politycznych oraz osoby represjonowane. Realizowany byłby on pod nazwą Spotkanie z żywą historią. 

Niezmiernie ważne jest aby utrwalać i zachowywać dla kolejnych pokoleń świadectwa uczestników wydarzeń historycznych w Polsce i na Świecie.  Sposób edukacji postępuje wraz technologicznym prądem. Wobec tak dynamicznego procesu nie można pozostać obojętnym. Spowoduje to zbyt duży dystans i różnice między edukacją w Polsce i na świecie. Młodzież chętniej sięga po film niż książkę dlatego format filmowy uważamy za bardziej interesujący dla młodego pokolenia. 

Założenia projektu

W pierwszym etapie

W drugim etapie

Chcielibyśmy stworzyć multimedialną bibliotekę filmów ze wskazanymi wyżej osobami. Bazując na ich życiorysach i osobistych historiach wspierając je fotografiami (jeśli będzie taka możliwość) oraz retrospekcjami, które odegraliby członkowie grup rekonstrukcyjnych. Filmy te chcemy umieścić w ogólnodostępnej bibliotece na stronie internetowej naszej fundacji oraz w serwisie Youtube (możliwe będzie udostępnienie filmu na innych witrynach) 

Pierwszy etap planujemy zrealizować w okresie od 3 grudnia 2018 do 30 sierpnia 2019 roku.

W tym czasie chcielibyśmy zaprosić do współpracy między innymi wspomniane wcześniej Grupy Rekonstrukcji Historycznych. Dysponują  one umundurowaniem z okresu 1939 – 1991 (Ludowe Wojsko Polskie, armia sowiecka, armia III Rzeszy, a także charakterystyczne dla powstańców i jednostek konspiracyjnych mieszane części umundurowania). W celu poszerzenia lokalnych środowisk chcielibyśmy skorzystać z pomocy np. orkiestr dętych by wspólnie z nimi nagrać ścieżki dźwiękowe oraz melodie inspirowane muzyką z okresu II Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej, Zimnej Wojny oraz Okresu Transformacji Ustrojowej w Polsce. 

Wynikiem prac pierwszego etapu będzie seria minimum 10 filmów o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut każdy, czyli łącznie około 300 minut materiału filmowego. 

Po zakończeniu nagrań i postprodukcji chcielibyśmy zaaranżować serię spotkań z młodzieżą klas VI-VIII Szkół Podstawowych oraz szkół średnich, w trakcie których prezentowane byłby przedmiotowe filmy (jeden film na jedno spotkanie). W ten sposób chcemy stworzyć warunki do dyskusji z młodzieżą na temat najnowszej historii Polski, której ostatni bohaterowie mogą przekazać niczym niezniekształcone własne doświadczenia, wspomnienia i historię z omawianego okresu. Jest to o tyle istotne iż jako ostatni mamy możliwość “zatrzymać w czasie” prawdziwe historie i życiorysy. 

Drugi etap projektu przewidujemy na okres od 01.09.2019 do 30.11.2019 roku. Po tym czasie oczywiście projekt będzie ogólnodostępny, a jeśli zauważymy zainteresowanie placówek szkolnych naszym przedsięwzięciem to będziemy chcieli je kontynuować.

W opisany wyżej projekt ze swojej strony chcemy włożyć przede wszystkim nasze zaangażowanie i czas. Sami nie dysponujemy możliwościami finansowymi na realizację tego projektu dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy kosztorys, w oparciu o obecne ceny rynkowe sprzętu filmowego. Aby w pełni zrealizować projekt potrzebujemy 10 000 zł, z tych pieniędzy zostanie sfinansowany sprzęt filmowy oraz pokryte koszty transportu i udziału bohaterów filmów. 

Uzyskany sprzęt po zrealizowaniu projektu Spotkanie z żywą historią zostanie wykorzystany do programu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz programu prewencyjnego skierowanego dla osób w podeszłym wieku. 

Jeśli by się udało to chcielibyśmy uzyskać wsparcie finansowe z innych źródeł m.in. samorządy lokalne. Większe możliwości finansowe poszerzają możliwości techniczne i organizacyjne co oczywiście pozytywnie wpłynie na projekt. 

Zaangażowanie w ten sposób Bohaterów naszej ojczystej historii, a także lokalnego środowiska pozwoli na poszerzenie świadomości wydarzeń jakie miały miejsca na terenie Polski, a także zmobilizuje młodzież do poszukiwania w sobie wartości jakimi dawniej się kierowano. Zaznaczyć należy, że patriotyzm sam w sobie jest cechą wyjątkową ale częstokroć wielu młodych ludzi patriotyzm kojarzy jedynie z wywieszaniem ojczystej flagi oraz kibicowaniem drużynom narodowym. Chcemy by patriotyzm kojarzył się przede wszystkim ze wsparciem Bohaterów, którzy coraz częściej są anonimowi w środowiskach lokalnych, a swoje życiorysy przekazują jedynie rodzinom. 

W przyszłości bazując na wspomnianym wyżej projekcie, po uzyskaniu odpowiedniego rozgłosu pozwoliłoby nam to na stworzenie zbiórki publicznej w formie rzeczowej i pieniężnej, którą moglibyśmy wesprzeć bohaterów naszych artykułów. 

Podsumowując, Spotkanie z żywą historią to sposób aby zachować pamięć o Tych, którzy są już w podeszłym wieku, a ta żywa, prawdziwa historia powoli odchodzi razem z Nimi. 

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy poprzez osobisty udział oraz udzielenie rad co do samej realizacji. 

Pozyskanie wspomnianych środków jest kluczową kwestią co do rozpoczęcia realizacji projektu. Oczywiście, jeśli w tej sprawie nie uzyskamy wsparcia finansowego to nie rezygnujemy z projektu tylko szukamy innych możliwości. 

 

Jeśli Państwo wyrazicie chęć współpracy z nami, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje co do formatu realizacji oraz poszerzenia projektu. 

WESPRZYJ PROJEKT

82 1090 1160 0000 0001 3737 5937 
“Wpłata na cele statutowe” 
Santander Bank Polska S.A. 

Fundacja Mundurowych – Służymy Pomocą 
ul. Kościuszki 13 lok 2
63-100 Śrem