O Fundacji

Fundacja Mundurowych – Służymy Pomocy została założona w 2018 roku przez Jarosława Hapaka, inicjatora i pomysłodawcę akcji Mundur na rowerze. Dwa lata organizacji ogólnopolskiej sztafety rowerowej, której uczestnikami w znacznej mierze byli funkcjonariusze polskich służb mundurowych pozwoliły poznać możliwości organizacyjne ale przede wszystkim pokazały, że nie ma granic jeśli chodzi o ilość uczestników.

Problemy organizacyjne oraz liczne pomysły na ich rozwiązanie wymusiły konieczność podjęcia współpracy z różnymi organizacjami. Współpraca ta układała się różnie dlatego inicjator akcji podjął decyzję o założeniu Fundacji Mundurowych. Rozpoczęcie działalności pod szyldem Fundacji Mundurowych pozwala w pełni zapanować nad organizacją wszelkich przedsięwzięć, a przede wszystkim akcji Mundur na rowerze.

Logo fundacji wzorowane jest na kolorystyce logotypu akcji Mundur na rowerze (MNR), oba zostały zaprojektowane przez Grzegorza Majsnera. Cztery skrzyżowane dłonie symbolizują przysłowiowe “wszystkie ręce na pokład” co jest symbolem wspólnej mobilizacji do działania. Kolorystyka symbolicznie nawiązuje do wszystkich służb mundurowych w Polsce tj. Policji – kolor niebieski, Służby Więziennej – kolor szary, Wojska Polskiego i Straży Granicznej – kolor zielony, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszelkich służb i grup ratownictwa medycznego i wodnego – kolor czerwony. Wszystkie inne niewymienione służby solidaryzują się z tą kolorystyką, która po raz pierwszy została wykorzystana w MNR w 2017 roku jako ogniwa łańcucha.

Integracja

Nigdy wcześniej nie było akcji, która zintegrowałaby funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych w kwestii aktywności sportowej oraz wspólnych działań charytatywnych.

Razem możemy więcej

Zarówno uczestnicy, Ich przełożeni oraz osoby zupełnie niezwiązane z mundurem dostrzegają wielki wymiar wspólnego działania. Nowe znajomości, nowe – od teraz – wspólne możliwości.

Wsparcie i działanie

Gromadzenie środków dla potrzebujących funkcjonariuszy i Ich rodzin to tylko część naszych działań. Każda kolejna akcja to kolejne pomysły, kolejne możliwości.